Alle mennesker har viktige ressurser og evner som de kan ta i bruk bare forholdene er lagt til rette.

MINAR har lyse, fine lokaler i et trygt og trivelig miljø.

MINAR    (+47) 75 13 60 30    minar@minar.no
Sjursen Design 2015